Προγράμματα σπουδών

Στο Φροντιστήριο Σύγχρονο η εκπαιδευτική φιλοσοφία υλοποιείται μέσα από μια σειρά ολοκληρωμένων προγραμμάτων διδασκαλίας και διαγωνισμάτων, διαφορετικών για κάθε τύπο λυκείου και για κάθε τάξη, με ορθολογική κατανομή και αυστηρά χρονοδιαγράμματα ύλης, ώστε να αξιοποιείται παραγωγικά ο χρόνος του μαθητή, και η εξεταστέα ύλη να ολοκληρώνεται ήδη από το Μάρτιο προσφέροντας επαρκή χρόνο εποικοδομητικών επαναλήψεων.