Προγράμματα σπουδώνΜαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. 2
Λογοτεχνία --
Σύνολο
2
Διαγώνισμα 3

ΚΥΚΛΟΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

3ος ΚΥΚΛΟΣ:ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
4ος ΚΥΚΛΟΣ:ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ [Ο.Ε.Φ.Ε. - Α’ ΦΑΣΗ]
5ος ΚΥΚΛΟΣ:ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
6ος ΚΥΚΛΟΣ:ΜΑΡΤΙΟΣ
7ος ΚΥΚΛΟΣ:ΑΠΡΙΛΙΟΣ [Ο.Ε.Φ.Ε. – Β’ ΦΑΣΗ]

ΚΥΚΛΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1ος ΚΥΚΛΟΣ:ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
2ος ΚΥΚΛΟΣ:ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
3ος ΚΥΚΛΟΣ:ΠΑΣΧΑ
Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. 2
Λογοτεχνία 1
Σύνολο
3
Διαγώνισμα 3

ΚΥΚΛΟΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

3ος ΚΥΚΛΟΣ:ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
4ος ΚΥΚΛΟΣ:ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ [Ο.Ε.Φ.Ε. - Α’ ΦΑΣΗ]
5ος ΚΥΚΛΟΣ:ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
6ος ΚΥΚΛΟΣ:ΜΑΡΤΙΟΣ
7ος ΚΥΚΛΟΣ:ΑΠΡΙΛΙΟΣ [Ο.Ε.Φ.Ε. – Β’ ΦΑΣΗ]

ΚΥΚΛΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1ος ΚΥΚΛΟΣ:ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
2ος ΚΥΚΛΟΣ:ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
3ος ΚΥΚΛΟΣ:ΠΑΣΧΑ
Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. 2
Λογοτεχνία 4
Σύνολο
4
Διαγώνισμα 3

ΚΥΚΛΟΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

3ος ΚΥΚΛΟΣ:ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
4ος ΚΥΚΛΟΣ:ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ [Ο.Ε.Φ.Ε. - Α’ ΦΑΣΗ]
5ος ΚΥΚΛΟΣ:ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
6ος ΚΥΚΛΟΣ:ΜΑΡΤΙΟΣ
7ος ΚΥΚΛΟΣ:ΑΠΡΙΛΙΟΣ [Ο.Ε.Φ.Ε. – Β’ ΦΑΣΗ]

ΚΥΚΛΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1ος ΚΥΚΛΟΣ:ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
2ος ΚΥΚΛΟΣ:ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
3ος ΚΥΚΛΟΣ:ΠΑΣΧΑ