Προγράμματα σπουδών

Μαθήματα Ώρες
Άλγεβρα Γ.Π. 2
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία Γ.Π. 2
Σύνολο
4
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
7
Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά Ο.Π. Β’ 2
Φυσική Ο.Π. Β’ 2
Χημεία Β’ 2
Σύνολο
13

ΚΥΚΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

1ος ΚΥΚΛΟΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ
2ος ΚΥΚΛΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
3ος ΚΥΚΛΟΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ [Ο.Ε.Φ.Ε.]
4ος ΚΥΚΛΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ
5ος ΚΥΚΛΟΣ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΪΟΣ [Ο.Ε.Φ.Ε.]

ΕΙΔΙΚΑ ΓΚΡΟΥΠ ΕΚΘΕΣΗΣ

Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία 3