Επισκεφθείτε μας στη νέα μας διεύθυνση: Λ. Βουλιαγμένης 22. 16673 Βούλα (στάση Προόδου - απέναντι από το 2ο Λύκειο Βούλας)
 

Προγράμματα σπουδών

Μαθήματα Ώρες
Νέα Ελληνικά Γ.Π. 2
Άλγεβρα Γ.Π. 2
Μαθηματικά Ο.Π. Β’ 1
Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά Ο.Π./ Βιολογία Ο.Π. 2
Φυσική Ο.Π. 2
Χημεία Ο.Π. 2
Σύνολο
11
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
14
Μαθήματα Ώρες
Φυσική Ο.Π. Β’ 2
Σύνολο
16

ΚΥΚΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

1ος ΚΥΚΛΟΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ
2ος ΚΥΚΛΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
3ος ΚΥΚΛΟΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
4ος ΚΥΚΛΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ
5ος ΚΥΚΛΟΣ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΪΟΣ [Ο.Ε.Φ.Ε.]

ΕΙΔΙΚΑ ΓΚΡΟΥΠ ΕΚΘΕΣΗΣ

Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία 3