Προγράμματα σπουδών

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μαθήματα Ώρες
Αρχαία Ο.Π. 3
Ιστορία Ο.Π. 3
Λατινικά Ο.Π. 3
Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. 6
Τεστ 1
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
19

Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά Ο.Π. 3
Α.Ο.Θ.    Ο.Π. 3
Α.Ε.Π.Π.   Ο.Π. 3
Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. 6
Τεστ 1
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
19

Θετικών I & II

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά Ο.Π. [I] 3
Φυσική Ο.Π. 3
Χημεία Ο.Π. 3
Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. 6
Τεστ 1
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
19
Βιολογία Ο.Π. [ΙΙ] 3
Σύνολο
22

Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα Ο.Π. 6
Τεστ 1
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
10