Προγράμματα σπουδών


Μαθήματα Ώρες
Νέα Ελληνικά 6
Σύνολο
6
Μαθήματα Ώρες
Νέα Ελληνικά Γ.Π. 6
Αρχαία Ο.Π. 4
Ιστορία Ο.Π. 4
Λατινικά Ο.Π. 4
Σύνολο
18
Μαθήματα Ώρες
Νέα Ελληνικά Γ.Π. 6
Μαθηματικά Ο.Π. 4
Οικονομία Ο.Π. 4
Πληροφορική Ο.Π. 4
Σύνολο
18
Μαθήματα Ώρες
Νέα Ελληνικά Γ.Π. 6
Μαθηματικά Ο.Π. [I] 4
ή
Βιολογία Ο.Π. [ΙΙ] 4
Φυσική Ο.Π. 4
Χημεία Ο.Π. 4
Σύνολο
18

ΚΥΚΛΟΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

1ος ΚΥΚΛΟΣ:ΙΟΥΛΙΟΣ
2ος ΚΥΚΛΟΣ:ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ