Προγράμματα σπουδών

Μαθήματα Ώρες
Άλγεβρα Γ.Π. 3
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία Γ.Π. 2
Σύνολο
5
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
8
Μαθήματα Ώρες
Άλγεβρα Γ.Π. 2
Φυσική Γ.Π. 1
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία Γ.Π. 3
Μαθηματικά ΠΡΟΕΤ. Γ’ 1
Σύνολο
7
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
10
Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά Γ.Π. 2
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία Γ.Π. 3
Σύνολο
5
Διαγώνισμα/Τεστ 3/1
Σύνολο
8