Εκδηλώσεις

Στο Φροντιστήριο Σύγχρονο κατανοώντας τις ανάγκες των μαθητών μας, αναγνωρίζοντας την αγωνία των οικογενειών τους και συνεκτιμώντας τις ευρύτερες κοινωνικές συνθήκες, διοργανώνουμε μια σειρά εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Tα Φροντιστήρια ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΒΟΥΛΑΣ – ΓΛΥΦΑΔΑΣ
παρακολουθούν τη θεατρική παράσταση
«Ο μισάνθρωπος»
-η κλασική γλυκόπικρη κωμωδία του Μολιέρου, αλλιώς!-
στο Θέατρο ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ,
Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023


ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΒΟΛΤΑ ΣΕ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΜΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ. ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΘΗΣΕΙΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018


ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΔΡΟΣΙΖΟΜΑΣΤΕ META TON ΚΑΥΣΩΝΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙ ΑΛΛΟ; ΜΕ ΠΑΓΩΤΟ ΣΤΟ WAFFLE HOUSE. ΙΟΥΝΙΟΣ 2017


Η επίσκεψη των μαθητών μας με τους καθηγητές τους στο ΚΠΙΣΝ (Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος) την Πέμπτη 17/11/2016
 

Επαγγελματικός προσανατολισμός

γνώση, η μαθησιακή εμπειρία αλλιώς…

Στα Φροντιστήρια Σύγχρονο, αξιοποιώντας την πολυετή εκπαιδευτική μας παρουσία και με συνεχή διδακτική έρευνα, εφαρμόζουμε πρωτοποριακές καινοτόμες μεθόδους και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας, ώστε η γνώση να μεταφέρεται με τρόπο εύληπτο στους μαθητές μας, συνυπολογίζοντας τα μαθησιακά χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή χωριστά.

εξατομικευμένα τεστ μαθησιακών τύπων

Προσφέρουμε στον κάθε μαθητή μας το Ariston Learning Styles τεστ, ώστε, με γνώμονα το Μαθησιακό Τύπο στον οποίο ανήκει, να μπορέσει να βελτιώσει τις τεχνικές διαβάσματός του τόσο ως προς το χρόνο όσο και ως προς την αποτελεσματικότητα.

Το Ariston Learning Styles τεστ αποτελεί ένα αξιόπιστο σύστημα ανάλυσης και ποσοτικοποίησης των δυνατοτήτων των μαθητών σε σχέση με: α) τα εγκεφαλικά ημισφαίρια, β) τους μαθησιακούς τύπους, γ) μαθησιακές ικανότητες - δεξιότητες.

α) Εγκεφαλικά ημισφαίρια
Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει βοηθούν τους διδάσκοντες αλλά και τους γονείς να διαπιστώσουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να μεταδίδεται η γνώση στο κάθε παιδί, να εκτιμήσουν τις κλίσεις και τις τάσεις του προς συγκεκριμένα εργασιακά περιβάλλοντα, να θέσουν στόχους και να προετοιμαστούν μέσα στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος.

β) Μαθησιακοί τύποι
Οι τύποι που εξετάζονται, και που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο μαθητής αφομοιώνει γνώσεις, είναι:
α) Ακουστικός (αξιοποιεί ακουστικές πληροφορίες)
β) Οπτικός (αξιοποιεί οπτικές πληροφορίες)
γ) Λεκτικός (αξιοποιεί λεκτικές πληροφορίες)
δ) Κιναισθητικός (αξιοποιεί κιναισθητικές πληροφορίες)
ε) Διαπροσωπικός (αξιοποιεί τη συναναστροφή)
στ) Ενδοπροσωπικός (προτιμά να μελετά μόνος του).

γ) Μαθησιακές ικανότητες
Το τεστ βασίζεται στην αξιολόγηση των γνωσιακών ικανοτήτων με τη χρήση του χωροχρονικού και του διαγραμματικού συλλογισμού. Εντοπίζει τα συγκεκριμένα πεδία σκέψης όπου το υποκείμενο παρουσιάζει προβλήματα στην αφομοίωση νέων πληροφοριών χωρίς προηγούμενη εμπειρία ή χωρίς τον ανάλογο συλλογισμό. Συνήθως, παρατηρούνται προβλήματα σε μία ή σε περισσότερες από τις βασικές γνωστικές περιοχές: Μαθηματικά, Γλώσσα, Γνωστική ανάπτυξη, Βραχυπρόθεσμη και Μακροπρόθεσμη Μνήμη, Προσοχή, Συγκέντρωση, Οργανωτικότητα και Ικανότητα στη λεπτή κίνηση. Σε γενικές γραμμές, ένα άτομο με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζει προβλήματα: α) στην αναγνώριση, β) στη συγκέντρωση, γ) στην οργάνωση, δ) στο χειρισμό και ε) στην πρακτική εφαρμογή λεκτικών ή μη λεκτικών πληροφοριών.

Επαγγελματικός προσανατολισμός

Στα Φροντιστήρια Σύγχρονο αφουγκραστήκαμε από τους πρώτους τον προβληματισμό των μαθητών μας - και των γονιών τους - για τις επαγγελματικές τους αναζητήσεις και εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την εύστοχη επιλογή επαγγέλματος. Εστιάζουμε, λοιπόν, στο μείζον ζήτημα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού με:

εξατομικευμένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού

Το ΆΡΙΣΤΟΝ Candidates τεστ αποτελεί ένα έγκυρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού με Δείκτη Αξιοπιστίας 99% και Δείγμα Στάθμισης 10.000 νέοι. Έχει σταθμιστεί σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Διατίθεται μέσω πιστοποιημένων Συμβούλων και υλοποιείται άμεσα με τη βοήθεια Η/Υ, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων, διασφαλίζοντας έτσι αντικειμενικά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα οι απαντήσεις που δίνονται ελέγχονται ως προς την ειλικρίνειά τους.

Διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα του εφήβου, διαγράφει το επαγγελματικό του προφίλ και προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που του ταιριάζουν, καθώς και τα αντίστοιχα Τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι.). Με εργαλείο τα παραπάνω δεδομένα, ο έφηβος μπορεί να σχεδιάσει και να αποφασίσει με ασφάλεια ποιες σπουδές και ποιο επάγγελμα θα ακολουθήσει, ώστε να διασφαλίσει μια επιτυχημένη καριέρα.

Το ΆΡΙΣΤΟΝ τεστ απευθύνεται κυρίως σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου αλλά και σε σπουδαστές που επιζητούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς επίσης και σε εργαζόμενους που επιθυμούν να γνωρίσουν τις πραγματικές τους κλίσεις και τα εναλλακτικά επαγγέλματα που τους ταιριάζουν.

Για τους μαθητές της Α’ Λυκείου και της Β’ Λυκείου, τα αποτελέσματα του τεστ χρησιμοποιούνται ως δεδομένα στην επιλογή της Ομάδας Προσανατολισμού τους, ώστε να μην ξοδεύεται χρόνος άσκοπα.

Για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου και τους Αποφοίτους, τα αποτελέσματα του τεστ χρησιμοποιούνται ως δεδομένα στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού τους Δελτίου, μέσω του ειδικού λογισμικού ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ της εταιρείας Computer Center.

Το ΆΡΙΣΤΟΝ τεστ προτείνει συγκεκριμένα επαγγέλματα που ταιριάζουν στην προσωπικότητα του εξεταζομένου, καθώς και το βαθμό στον οποίο το καθένα από αυτά ταυτίζεται με τους επιμέρους παράγοντες της προσωπικότητάς του (πρωτογενείς και δευτερογενείς). Σε κάθε περίπτωση, όμως, το επίπεδο της επαγγελματικής εξέλιξης του ατόμου θα εξαρτηθεί οπωσδήποτε και κυρίως από την προσπάθεια που αυτό θα καταβάλλει τόσο ως εκπαιδευόμενος όσο και ως εργαζόμενος.

Ημέρες Σταδιοδρομίας

Με εξειδικευμένη έγκυρη και σφαιρική πληροφόρηση, σε προγραμματισμένη Ημερίδα για γονείς και μαθητές, επιδιώκουμε να προσδιορίσουμε σαφώς οριοθετημένους στόχους για κάθε υποψήφιο, ώστε να κατευθυνθεί με επιτυχία εκεί που πραγματικά του ταιριάζει. Η παρουσίαση αφορά:

  • στο Εξεταστικό Σύστημα και τις καταιγιστικές αλλαγές,
  • στα Επιστημονικά Πεδία Εξειδίκευσης,
  • στις Σχολές κάθε Ομάδας Προσανατολισμού,
  • στα περιζήτητα Επαγγέλματα και στα Επαγγελματικά Δικαιώματα,
  • στις Ειδικές Κατηγορίες των Υποψηφίων
  • στις Στρατιωτικές Σχολές και την Αστυνομία
  • στο Μηχανογραφικό της Κύπρου

Παράλληλα, δίνουμε τη δυνατότητα σύνδεσης με οποιοδήποτε ελληνικό Πανεπιστήμιο μέσω της ιστοσελίδας του Φροντιστηρίου, στο link Πανόραμα A.E.I. – T.E.I.

Μηχανογραφικό Δελτίο

στα Φροντιστήρια Σύγχρονο, συνυπολογίζοντας τα προσωπικά χαρακτηριστικά του κάθε υποψηφίου αλλά και τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, σε συνεργασία με τους γονείς, καθοδηγούμε τον καθένα ξεχωριστά στη συμπλήρωση «έξυπνου» και ρεαλιστικού Μηχανογραφικού Δελτίου.

Συμβουλευτική Γονέων


Στα Φροντιστήρια Σύγχρονο, συνεχώς επιβεβαιώνουμε την ανάγκη της οικογενειακής στήριξης για την πρόοδο των μαθητών – η προσπάθεια του παιδιού γίνεται προσπάθεια της οικογένειας. Έτσι, επιδιώκουμε στενή συνεργασία με τους γονείς με άμεση ενημέρωση, με διαπροσωπική επικοινωνία με τους καθηγητές σε προγραμματισμένες Ημέρες Επικοινωνίας και με online πληροφόρηση για την πρόοδο των παιδιών τους. Επιπλέον, τους παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη σε προγραμματισμένη Ημέρα Συμβουλευτικής Γονέων.

Στα Φροντιστήρια ΣΥΓΧΡΟΝΟ προετοιμάζουμε σήμερα το αύριο και με την Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
Σάββατο 21 Απριλίου, Ξενοδοχείο ΕΜΜΑΝΤΙΝΑ.
Με περηφάνια και χαρά βραβεύουμε τους ΠΡΩΤΟΥΣ των πρώτων, αντλούμε Δύναμη και Αισιοδοξία και συνεχίζουμε...