Προγράμματα σπουδών

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 2
Ελληνικά (Νέα) 2
Σύνολο
4
Διαγώνισμα  2
Σύνολο
6
Μαθήματα Ώρες
Ελληνικά 2
Μαθηματικά 2
Σύνολο
4
Διαγώνισμα  2
Σύνολο
6
Μαθήματα Ώρες
Ελληνικά 2
Μαθηματικά 2
Φυσική 1
Σύνολο 
5
Διαγώνισμα 2
Σύνολο 
7
Μαθήματα Ώρες
Ελληνικά 2
Μαθηματικά 2
Φυσική 2
Σύνολο
6
Διαγώνισμα 2
Σύνολο
8
Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 1
Ελληνικά 1