Επισκεφθείτε μας στη νέα μας διεύθυνση: Λ. Βουλιαγμένης 22. 16673 Βούλα (στάση Προόδου - απέναντι από το 2ο Λύκειο Βούλας)
 

Προγράμματα σπουδών

Μαθήματα Ώρες
Ελληνικά 3
Μαθηματικά 2
Σύνολο
5
Διαγώνισμα  2
Σύνολο
7
Μαθήματα Ώρες
Ελληνικά 3
Μαθηματικά 2
Φυσική 1
Σύνολο 
6
Διαγώνισμα 2
Σύνολο 
8
Μαθήματα Ώρες
Ελληνικά 4
Μαθηματικά 2
Φυσική 1
Σύνολο
7
Διαγώνισμα 2
Σύνολο
9
Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 1
Ελληνικά 1