Προγράμματα σπουδών


Βασικό Πρόγραμμα

Μαθήματα Ώρες
Βιολογία Ο.Π. 3
Χημεία Ο.Π. 3
Φυσική Ο.Π. 4
Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. 2
Τεστ 1
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
16
5ο Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά Ο.Π. [2ο ΕΠΕ] 6
Σύνολο
22