Προγράμματα σπουδών


Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π 2
Λογοτεχνία 1
Σύνολο
3
Διαγώνισμα 3

ΚΥΚΛΟΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

1ος ΚΥΚΛΟΣ:ΙΟΥΛΙΟΣ
2ος ΚΥΚΛΟΣ:ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
3ος ΚΥΚΛΟΣ:ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
4ος ΚΥΚΛΟΣ:ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ [Ο.Ε.Φ.Ε. - Α’ ΦΑΣΗ]
5ος ΚΥΚΛΟΣ:ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ
6ος ΚΥΚΛΟΣ:ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΪΟΣ [Ο.Ε.Φ.Ε. – Β’ ΦΑΣΗ]

Μαθήματα Ώρες
Νέα Ελληνικά Γ.Π. (Γλώσσα – Λογοτεχνία) 2
Αρχαία Ο.Π. (Αδίδακτο) 2
Αρχαία Ο.Π. (Γραμματική) 2
Αρχαία Ο.Π. (Διδαγμένο) -
Λατινικά Ο.Π. 2
Μαθήματα Ώρες
Αρχαία Ο.Π. (Διδαγμένο) 1
Ιστορία Ο.Π. 1
Σύνολο
10
Διαγώνισμα 3

ΚΥΚΛΟΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

3ος ΚΥΚΛΟΣ:ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
4ος ΚΥΚΛΟΣ:ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ [Ο.Ε.Φ.Ε. - Α’ ΦΑΣΗ]
5ος ΚΥΚΛΟΣ:ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ
6ος ΚΥΚΛΟΣ:ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΪΟΣ [Ο.Ε.Φ.Ε. – Β’ ΦΑΣΗ]