Προγράμματα σπουδών

Μαθήματα Ώρες
Αρχαία Ο.Π. (Αδίδακτο) 3
Αρχαία Ο.Π. (Γραμματική) 1
Αρχαία Ο.Π. (Διδαγμένο) -
Νεοελληνική Γλώσσα - Λογοτεχνία 2
Μαθήματα Ώρες
Αρχαία Ο.Π. (Διδαγμένο) 1
Ιστορία Ο.Π. 1
Κοινωνιολογία Ο.Π. 1
Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. 1
Σύνολο
10
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
13
Μαθήματα Ώρες
Άλγεβρα Γ.Π. 2
Σύνολο
15

ΚΥΚΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

1ος ΚΥΚΛΟΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ
2ος ΚΥΚΛΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
3ος ΚΥΚΛΟΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ [Ο.Ε.Φ.Ε.]
4ος ΚΥΚΛΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ
5ος ΚΥΚΛΟΣ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΪΟΣ [Ο.Ε.Φ.Ε.]

ΕΙΔΙΚΑ ΓΚΡΟΥΠ ΕΚΘΕΣΗΣ

Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία 3