Προγράμματα σπουδών


Βασικό Πρόγραμμα

Μαθήματα Ώρες
Νέα Ελληνικά Γ.Π. 3
Μαθηματικά Ο.Π. 5
Οικονομία Ο.Π. 2
Πληροφορική Ο.Π. 2
Σύνολο
12
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
15

ΚΥΚΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

1ος ΚΥΚΛΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2ος ΚΥΚΛΟΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ [Ο.Ε.Φ.Ε.]
3ος ΚΥΚΛΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ
4ος ΚΥΚΛΟΣ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΪΟΣ [Ο.Ε.Φ.Ε.]
5ος ΚΥΚΛΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ