Προγράμματα σπουδών


Βασικό Πρόγραμμα

Μαθήματα Ώρες
Αρχαία Ο.Π. (Αδίδακτο) 2
Αρχαία Ο.Π. (Γραμματική) 2
Αρχαία Ο.Π. (Διδαγμένο) 2
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία Γ.Π. 2
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
11

Μάθημα Ώρες
Άλγεβρα Γ.Π. 2
Σύνολο
13