Προγράμματα σπουδών

Μαθήματα Ώρες
Αρχαία Ο.Π. (Αδίδακτο) 2
Αρχαία Ο.Π. (Γραμματική) 2
Αρχαία Ο.Π. (Διδαγμένο) 2
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία 2
Σύνολο
8
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
11
Μάθημα Ώρες
Άλγεβρα Γ.Π. 2
Σύνολο
13

ΚΥΚΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

1ος ΚΥΚΛΟΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ
2ος ΚΥΚΛΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
3ος ΚΥΚΛΟΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ [Ο.Ε.Φ.Ε.]
4ος ΚΥΚΛΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ
5ος ΚΥΚΛΟΣ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΪΟΣ [Ο.Ε.Φ.Ε.]

ΕΙΔΙΚΑ ΓΚΡΟΥΠ ΕΚΘΕΣΗΣ

Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία 3