Προγράμματα σπουδών

Μαθήματα Ώρες
Νέα Ελληνικά (Γλώσσα – Λογοτεχνία) 2
Αρχαία Ελληνικά 2
Άλγεβρα 2
Φυσική 2
Σύνολο
8
Διαγώνισμα 3

Μαθήματα Ώρες
Γεωμετρία 1
Χημεία 1
Σύνολο
10

ΚΥΚΛΟΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

3ος ΚΥΚΛΟΣ:ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
4ος ΚΥΚΛΟΣ:ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ [Ο.Ε.Φ.Ε. - Α’ ΦΑΣΗ]
5ος ΚΥΚΛΟΣ:ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ
6ος ΚΥΚΛΟΣ:ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΪΟΣ [Ο.Ε.Φ.Ε. – Β’ ΦΑΣΗ]