Προγράμματα σπουδών


Βασικό Πρόγραμμα

Μαθήματα Ώρες
Νέα Ελληνικά Γ.Π. 3
Μαθηματικά Ο.Π. 5
Φυσική Ο.Π. 4
Χημεία Ο.Π. 3
Σύνολο
15
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
18

ΚΥΚΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

1ος ΚΥΚΛΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2ος ΚΥΚΛΟΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ [Ο.Ε.Φ.Ε.]
3ος ΚΥΚΛΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ
4ος ΚΥΚΛΟΣ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΪΟΣ [Ο.Ε.Φ.Ε.]
5ος ΚΥΚΛΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ