Προγράμματα σπουδών


Βασικό Πρόγραμμα

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά Ο.Π. 6
Φυσική Ο.Π. 4
Χημεία Ο.Π. 3
Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. 2
Τεστ 1
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
19
5ο Μάθημα Ώρες
Βιολογία Ο.Π. [3ο ΕΠΕ] 3
Σύνολο
22