Προγράμματα σπουδών


Βασικό Πρόγραμμα

Μαθήματα Ώρες
Φυσική Ο.Π. 2
Χημεία 2
Άλγεβρα Γ.Π. 2
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία Γ.Π. 2
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
11

Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά Ο.Π. Β’ 2
Σύνολο
13