Προγράμματα σπουδών


Βασικό Πρόγραμμα

Μαθήματα Ώρες
Βιολογία Ο.Π. 4
Χημεία Ο.Π. 3
Φυσική Ο.Π. 4
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία Γ.Π. 3
Τεστ 1
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
18