Προγράμματα σπουδών

Μαθήματα Ώρες
Βιολογία Ο.Π. 4
Χημεία Ο.Π. 3
Φυσική Ο.Π. 4
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία Γ.Π. 3
Σύνολο
14
Διαγώνισμα/Τεστ 3/--
Σύνολο
17

ΚΥΚΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

1ος ΚΥΚΛΟΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ
2ος ΚΥΚΛΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
3ος ΚΥΚΛΟΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ [Ο.Ε.Φ.Ε.]
4ος ΚΥΚΛΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ
5ος ΚΥΚΛΟΣ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΪΟΣ [Ο.Ε.Φ.Ε.]
6ος ΚΥΚΛΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΓΚΡΟΥΠ ΕΚΘΕΣΗΣ

Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία 3