Προγράμματα σπουδών

Μαθήματα Ώρες* Ώρες**
Νέα Ελληνικά Γ.Π. 4 5
Αρχαία Ο.Π. (Αδίδακτο) 4 4
Αρχαία Ο.Π. (Διδαγμένο) 3 3
Ιστορία Ο.Π. 3 4
Λατινικά Ο.Π. 3 4
Σύνολο
17
20
Διαγώνισμα 3 3

* αφορά στους υποψηφίους 2ετούς φοίτησης σπουδών

** αφορά στους υποψηφίους χωρίς προηγούμενη προετοιμασία


ΚΥΚΛΟΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

1ος ΚΥΚΛΟΣ:ΙΟΥΛΙΟΣ [Γ’ ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ.]
2ος ΚΥΚΛΟΣ:ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ [Γ’ ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ.]
3ος ΚΥΚΛΟΣ:ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
4ος ΚΥΚΛΟΣ:ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ [Ο.Ε.Φ.Ε. - Α’ ΦΑΣΗ]
5ος ΚΥΚΛΟΣ:ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ
6ος ΚΥΚΛΟΣ:ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΪΟΣ [Ο.Ε.Φ.Ε. – Β’ ΦΑΣΗ]
7ος ΚΥΚΛΟΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ [Γ’ ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. – ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ]