Προγράμματα σπουδών


Βασικό Πρόγραμμα

Μαθήματα Ώρες
Αρχαία Ο.Π. (Αδίδακτο-Γραμματική) 4
Αρχαία Ο.Π. (Διδαγμένο) 2
Ιστορία Ο.Π. 3
Kοινωνιολογία Ο.Π. 3
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία Γ.Π. 3
Τεστ 1
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
19

Μαθήματα Ώρες
Αρχαία Ο.Π. 1
Ιστορία Ο.Π. 1
Σύνολο
21