Προγράμματα σπουδών

Μαθήματα Ώρες
Αρχαία Ο.Π. (Αδίδακτο) 3
Αρχαία Ο.Π. (Γραμματική) 1
Αρχαία Ο.Π. (Διδαγμένο) 2
Ιστορία Ο.Π. 3
Kοινωνιολογία Ο.Π. 3
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία Γ.Π. 3
Σύνολο
15
Διαγώνισμα/Τεστ 3/--
Σύνολο
18

ΚΥΚΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

1ος ΚΥΚΛΟΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ
2ος ΚΥΚΛΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
3ος ΚΥΚΛΟΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ [Ο.Ε.Φ.Ε.]
4ος ΚΥΚΛΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ
5ος ΚΥΚΛΟΣ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΪΟΣ [Ο.Ε.Φ.Ε.]
6ος ΚΥΚΛΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΓΚΡΟΥΠ ΕΚΘΕΣΗΣ

Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία 3