Προγράμματα σπουδών

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά Ο.Π. 6
Α.Ο.Θ.    Ο.Π. 3
Α.Ε.Π.Π.    Ο.Π. 3
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία Γ.Π. 3
Σύνολο
15
Διαγώνισμα/Τεστ 3/--
Σύνολο
18

ΚΥΚΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

1ος ΚΥΚΛΟΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ
2ος ΚΥΚΛΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
3ος ΚΥΚΛΟΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ [Ο.Ε.Φ.Ε.]
4ος ΚΥΚΛΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ
5ος ΚΥΚΛΟΣ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΪΟΣ [Ο.Ε.Φ.Ε.]
6ος ΚΥΚΛΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΓΚΡΟΥΠ ΕΚΘΕΣΗΣ

Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία 3