Προγράμματα σπουδών


Βασικό Πρόγραμμα

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά Ο.Π. 6
Φυσική Ο.Π. 4
Χημεία Ο.Π. 3
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία Γ.Π. 3
Τεστ 1
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
20