Προγράμματα σπουδών

Μαθήματα Ώρες
Άλγεβρα Γ.Π. 3
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία Γ.Π. 3
Σύνολο
6
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
9
Μαθήματα Ώρες
Άλγεβρα Γ.Π. 2
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία Γ.Π. 2
Σύνολο
4
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
7
Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά Γ.Π. 2
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία Γ.Π. 3
Σύνολο
5
Διαγώνισμα/Τεστ 3/--
Σύνολο
8