Προγράμματα σπουδών

Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.


Βασικό Πρόγραμμα

Μαθήματα Ώρες
Άλγεβρα Γ.Π. 3
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία Γ.Π. 2
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
8


Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.


Βασικό Πρόγραμμα

Μαθήματα Ώρες
Άλγεβρα Γ.Π. 2
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία Γ.Π. 2
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
7


Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.


Βασικό Πρόγραμμα

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά Γ.Π. 2
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία Γ.Π. 3
Τεστ 1
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
9