Επισκεφθείτε μας στη νέα μας διεύθυνση: Λ. Βουλιαγμένης 22. 16673 Βούλα (στάση Προόδου - απέναντι από το 2ο Λύκειο Βούλας)
 

Προγράμματα σπουδών

Μαθήματα Ώρες
Νέα Ελληνικά Γ.Π. 2
Άλγεβρα Γ.Π. 3
Σύνολο
5
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
8
Μαθήματα Ώρες
Νέα Ελληνικά Γ.Π. 2
Άλγεβρα Γ.Π. 4
Σύνολο
6
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
9
Μαθήματα Ώρες
Νέα Ελληνικά Γ.Π. 3
Μαθηματικά Γ.Π. 3
Σύνολο
6
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
9