Προγράμματα σπουδών

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μαθήματα Ώρες
Αρχαία Ο.Π. 6
Ιστορία Ο.Π. 4
Λατινικά Ο.Π. 4
Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. 6
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
23

Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά Ο.Π. 6
Α.Ο.Θ.    Ο.Π. 4
Α.Ε.Π.Π.   Ο.Π. 4
Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. 6
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
23

Θετικών I & II

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά Ο.Π. [I] 6
Βιολογία Ο.Π. [II] 4
Φυσική Ο.Π. 6
Χημεία Ο.Π. 4
Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. 6
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
27/23

Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα Ο.Π. 6
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
9