Προγράμματα σπουδών


Βασικό Πρόγραμμα

Μαθήματα Ώρες
Αρχαία Ελληνικά 2
Άλγεβρα 2
Φυσική 2
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
11