Προγράμματα σπουδών

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά Ο.Π. 4/2
Άλγεβρα Γ.Π. 2
Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. 2
Διαγώνισμα 3


Βασικό Πρόγραμμα

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά Ο.Π. --/2 από Ιανουάριο
Α.Ο.Θ. Ο.Π. 1
Α.Ε.Π.Π. Ο.Π. 1
Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. 1
Σύνολο
14

Μαθήματα Ώρες
Φυσική Γ.Π. 2
Σύνολο
16