Προγράμματα σπουδών


Βασικό Πρόγραμμα

Μαθήματα Ώρες
Φυσική Ο.Π. 2
Φυσική Γ.Π. 2
Χημεία 2
Άλγεβρα Γ.Π. 2
Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. 2
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
13

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά Ο.Π. Γ’ [2ο ΕΠΕ] 2
Σύνολο
15