Προγράμματα σπουδών


Βασικό Πρόγραμμα

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά Ο.Π. 2
Άλγεβρα Γ.Π. 2
Φυσική Ο.Π. 2
Φυσική Γ.Π. 2
Χημεία 2
Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. 2
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
15