Προγράμματα σπουδών


Βασικό Πρόγραμμα

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά Ο.Π. 6
Α.Ο.Θ.    Ο.Π. 2
Α.Ε.Π.Π.    Ο.Π. 2
Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. 3
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
16
5ο Μάθημα Ώρες
Βιολογία Γ.Π. [3o ΕΠΕ]
απώλεια μορίων
2
Σύνολο
18

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά Ο.Π. 2
Α.Ο.Θ.    Ο.Π. 1
Α.Ε.Π.Π.    Ο.Π. 1
Σύνολο
22