Προγράμματα σπουδών


Βασικό Πρόγραμμα

Μαθήματα Ώρες
Φυσική Ο.Π.. 2
Φυσική Γ.Π. 2/--
Χημεία 2
Άλγεβρα Γ.Π. 2
Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. 2
Διαγώνισμα 3

Μαθήματα Ώρες
Βιολογία Ο.Π. 1
Φυσική Ο.Π. --/2 από Ιανουάριο
Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. 1
Σύνολο
15

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά Ο.Π. Γ’ [2ο ΕΠΕ] 4
Σύνολο
19