Προγράμματα σπουδών


Βασικό Πρόγραμμα

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά Ο.Π. 4/2
Άλγεβρα Γ.Π. 2
Φυσική Ο.Π.. 2
Φυσική Γ.Π. 2/--
Χημεία 2
Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. 2
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
18

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά Ο.Π. --/2 από Ιανουάριο
Φυσική Ο.Π. --/2 από Ιανουάριο
Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. 1

Μαθήματα Ώρες
Βιολογία Ο.Π. Γ’ [3ο ΕΠΕ] 1
Σύνολο
19