Προγράμματα σπουδών


Βασικό Πρόγραμμα

Μαθήματα Ώρες
Αρχαία Ελληνικά 2
Άλγεβρα 2
Φυσική 2
Χημεία 1
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Διαγώνισμα 3

Προετοιμασία Β'

Μαθήματα Ώρες
Αρχαία Ελληνικά (Αδίδακτο) 1

Ενισχυτικό Πρόγραμμα

Μαθήματα Ώρες
Γεωμετρία 2
Σύνολο
15