Προγράμματα σπουδών

Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.


Βασικό Πρόγραμμα

Μαθήματα Ώρες
Άλγεβρα Γ.Π. 2
Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. 2
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
7


Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.


Βασικό Πρόγραμμα

Μαθήματα Ώρες
Άλγεβρα Γ.Π. 2
Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. 3
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
8


Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.


Βασικό Πρόγραμμα

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 3
Νέα Ελληνικά
(Γλώσσα – Λογοτεχνία)
3
Τεστ 1
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
10

Μαθήματα Ώρες
Ειδικότητα Ι 1
Ειδικότητα ΙΙ 1
Σύνολο
12