Προγράμματα σπουδών

Α΄ Γυμνασίου


Βασικό Πρόγραμμα

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά                  2
Μαθηματικά Μελέτη  1
Ελληνικά 2
Ελληνικά Μελέτη 1
Διαγώνισμα  3
Σύνολο  
9


B' Γυμνασίου


Βασικό Πρόγραμμα

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 2
Μαθηματικά Μελέτη 1
Ελληνικά 2
Μελέτη 1
Διαγώνισμα 3
Σύνολο 
9

Γ' Γυμνασίου


Βασικό Πρόγραμμα

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 2
Μαθηματικά Μελέτη 1
Φυσική 2
Ελληνικά 3
Ελληνικά Μελέτη 1
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
12