Προγράμματα σπουδών


Βασικό Πρόγραμμα

Μαθήματα Ώρες
Αρχαία Ο.Π. (Αδίδακτο) 2
Αρχαία Ο.Π. (Γραμματική) 2
Αρχαία Ο.Π. (Γνωστό) 2
Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. 2
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
11