Προγράμματα σπουδών


Βασικό Πρόγραμμα

Μαθήματα Ώρες
Αρχαία Ο.Π. (Αδίδακτο) 4
Αρχαία Ο.Π. (Διδαγμένο) 2
Ιστορία Ο.Π. 2
Λατινικά Ο.Π. 2
Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. 2
Τεστ 1
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
16
5ο Μάθημα Ώρες
Βιολογία Γ.Π. [3ο ΕΠΕ]
απώλεια μορίων
1
Σύνολο
17

Μάθημα Ώρες
Αγγλικά 2 από Ιανουάριο
Σύνολο
19