Προγράμματα σπουδών


Βασικό Πρόγραμμα

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά Ο.Π. 2
Άλγεβρα Γ.Π. 2
Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. 2
Διαγώνισμα 3

Μαθήματα Ώρες
Α.Ο.Θ. Ο.Π. 1
Α.Ε.Π.Π. Ο.Π. 1
Σύνολο
11

Μαθήματα Ώρες
Φυσική Γ.Π. 2
Σύνολο
13