Προγράμματα σπουδών


Βασικό Πρόγραμμα

Μαθήματα Ώρες
Αρχαία Ο.Π. (Αδίδακτο) 2
Αρχαία Ο.Π. (Διδαγμένο) 1
Αρχαία Ο.Π. (Γραμματική) 2
Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. 2
Διαγώνισμα 3

Μαθήματα Ώρες
Αρχαία Ο.Π. (Γνωστό) 1
Ιστορία Ο.Π. 1
Λατινικά Ο.Π. 1
Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. 1
Σύνολο
14

Μαθήματα Ώρες
Άλγεβρα Γ.Π. 2
Σύνολο
16