Προγράμματα σπουδών


Βασικό Πρόγραμμα

Μαθήματα Ώρες
Αρχαία Ο.Π. (Αδίδακτο) 4
Αρχαία Ο.Π. (Γραμματική) 1
Αρχαία Ο.Π. (Διδαγμένο) 2
Ιστορία Ο.Π. 2
Λατινικά Ο.Π. 2
Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π. 3
Διαγώνισμα 3
Σύνολο
17
5ο Μάθημα Ώρες
Βιολογία Γ.Π. [3o ΕΠΕ]
απώλεια μορίων
2
Σύνολο
19

Μαθήματα Ώρες
Αρχαία Ο.Π. (Διδαγμένο) 1
Ιστορία Ο.Π. 1
Λατινικά Ο.Π. 1
Σύνολο
22