Οργάνωση

Mε στέρεα οργανωτική δομή, διαμορφώνουμε ενιαίο άξονα προγραμματισμού, συντονίζουμε στοχευμένα την εκπαιδευτική ομάδα, χτίζουμε την ανθρώπινη επικοινωνία, επενδύουμε στη συνεργασία, διασφαλίζουμε τη συνοχή και την ομαλότητα στη λειτουργία των Φροντιστηρίων μας και εγγυόμαστε την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Oμοιογενή τμήματα 6 - 8 ατόμων

Η οργάνωση ομοιογενών τμημάτων 6 - 8 ατόμων αποτελεί τη βασική εκπαιδευτική πρότασή μας. Εφαρμόζοντας εξατομικευμένα μαθησιακά τεστ αποτυπώνουμε με ακρίβεια τη μαθητική ταυτότητα κάθε μαθητή μας, και συγκροτούμε αυτά τα τμήματα με κριτήρια παιδαγωγικά, γνωστικά και ατομικά, ώστε να υιοθετούμε τις κατάλληλες για κάθε παιδί εκπαιδευτικές πρακτικές.

Tμήματα ΕΠΑ.Λ.

Για τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ που στοχεύουν στην Ανώτερη Εκπαίδευση οργανώνουμε ξεχωριστά ολιγομελή τμήματα με πρόγραμμα προσαρμοσμένο στη δική τους εξεταστέα ύλη.

Τμήματα Ομογενών

Ειδικά για τους Έλληνες του εξωτε-ρικού που διεκδικούν να σπουδάσουν στη χώρα τους λειτουργούμε ταχύρρυθμα τμήματα με ενισχυμένο πρόγραμμα και εντατική διδασκαλία, κατά τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο.

Ενισχυτικό πρόγραμμα Γυμνασίου

Διαμορφώνουμε πρόγραμμα ενίσχυσης και μελέτης των βασικών μαθημάτων με ευέλικτα ωράρια για μαθητές α’, β’, γ’ γυμνασίου. Προετοιμάζουμε, επίσης, τους μαθητές για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια.

Τμήματα αποφοίτων

Ειδικά για τους απόφοιτους, που διεκδικούν μια δεύτερη ευκαιρία στην πρώτη τους επιλογή, δημιουργούμε τμήματα με ενισχυμένο πρόγραμμα.

Ευέλικτα τμήματα 3 - 4 ατόμων

Όταν οι παιδαγωγικές και ατομικές ανάγκες των μαθητών μας το καλούν, οργανώνουμε αυτά τα μικρότερα ευέλικτα τμήματα, με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξέλιξή τους μέσα από ακόμα πιο προσωπική προσέγγιση.

Εξατομικευμένα μαθήματα

Επιπλέον παρέχουμε τη δυνατότητα εξατομικευμένης διδασκαλίας τόσο για μεμονωμένα μαθήματα όσο και για το πλήρες εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα.

Τμήματα Νεοελληνικής και Γλώσσας Λογοτεχνίας

Οργανώνουμε ειδικά τμήματα 3 – 4 ατόμων στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

περισσότερα...