Μεθοδολογία

Με την πολυετή εκπαιδευτική μας παρουσία, τη διδακτική έρευνα και την ανάπτυξη διδακτικών προσεγγίσεων κατάλληλων για κάθε μάθημα, όλων των ομάδων προσανατολισμού , σε συνδυασμό με την εφαρμογή πρωτοποριακών καινοτόμων μεθόδων και σύγχρονων μέσων διδασκαλίας, συστηματοποιούμε τη γνώση με τρόπο εύληπτο για τους μαθητές μας.

περισσότερα...