Ανθρώπινο δυναμικό

Επαληθεύοντας συνεχώς πως οι σταθερές σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης των μαθητών με τους καθηγητές τους ενισχύουν την προσπάθεια και διευκολύνουν την πρόοδό τους, επιλέγουμε τους συνεργάτες μας με αυστηρά επιστημονικά και παιδαγωγικά κριτήρια και υποστηρίζουμε τη διαρκή εξέλιξή τους στοχεύοντας σε μακρόχρονη δημιουργική συνεργασία.

Οι καταξιωμένοι καθηγητές μας, αρωγοί και σύμβουλοι των μαθητών στην αναγνώριση, προσέγγιση και κατάκτηση των στόχων τους.

Διεύθυνση: Κυριακάκη Μαρία

Εκθεσιολόγος


Φιλολόγοι

 • Κυριακάκη Μαρία
 • Ιατρού Κώστας
 • Κόκορη Χρυσούλα
 • Κουκόπουλος Ιωάννης
 • Κυριμλίδης Γεώργιος
 • Μαρκούρης Γιάννης
 • Πέτρου Χρήστος

Mαθηματικοί

 • Τσακμάκη Ιωάννα
 • Πετράτος Σπυρίδων

Φυσικοί

 • Μπαλάνης Κων/νος
 • Φάκας Δημήτρης

Πληροφορικοί

 • Ταβερναράκη Πολυξένη
 • Τριανταφυλλοπούλου Μαρία

Οικονομολόγοι

 • Βασιλοπούλου Χριστίνα

Βιολόγοι

 • Γεωργοπούλου Αναστασία
 • Καραγιάννη Κατερίνα

Χημικοί

 • Δημητριάδης Γεώργιος