<
 

Εκδόσεις

Στα Φροντιστήρια Σύγχρονο, σκοπός μας είναι να παρέχουμε στους μαθητές μας πρωτοποριακά και ισχυρά γνωστικά εργαλεία για την επίτευξη των προσωπικών στόχων τους. Έχουμε, λοιπόν, δημιουργήσει περισσότερες από 70 εσωτερικές εκδόσεις για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου, Λυκείου και ΕΠΑ.Λ, βιβλία – εφόδια των μαθητών μας στην προσωπική τους αναμέτρηση με τη διδακτέα ύλη.

Τα σύγχρονα συγγράμματά μας, απόσταγμα της εμπειρίας των εξειδικευμένων καθηγητών μας και της αδιάκοπης ενημέρωσής τους, διακρίνονται από επιστημονική πληρότητα και εγκυρότητα, λειτουργική οργάνωση της ύλης, διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και παιδαγωγική επάρκεια.